Spoedeisende Hulp (SEH) Anna Ziekenhuis voor als je acuut zorg nodig hebt

Afdeling

Spoedeisende hulp

Als je acuut zorg nodig hebt, kunt je terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Als je op de spoedeisende hulp komt, meld je je eerst bij de balie. Wij registreren dan dat je er bent. Hiervoor hebben wij je legitimatiebewijs nodig. We moeten ook weten of je de afgelopen maanden opgenomen of behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis.

Is je situatie niet levensbedreigend?

Ga dan eerst naar uw huisarts of de huisartsenpost. De kosten voor de huisarts(enpost) vallen onder je basisverzekering en je hoeft hiervoor geen eigen risico te betalen. De kosten voor de SEH vallen wel onder je eigen risico, ook als je bent doorverwezen door de huisartsenpost. 

Hoe gaat het op de spoedeisende hulp?

Het team op de spoedeisende hulp probeert je zo snel mogelijk te helpen. Een SEH-verpleegkundige beoordeelt hoe spoedeisend je klacht is. Dit noemen we triage. Dit kan betekenen dat je moet wachten omdat er patiënten zijn die door hun aandoening of letsel sneller medische hulp nodig hebben. Wij vragen hiervoor je begrip. Als je tijdens het wachten extra pijn of klachten krijgt, kun je dit melden aan de balie. Gelukkig kunnen veel patiënten die de SEH bezoeken snel weer naar huis. In sommige gevallen is het nodig om je voor verder onderzoek of behandeling op te nemen in het ziekenhuis. Je wordt dan opgenomen op de Acute Opname Afdeling.

Over de afdeling

De spoedeisende hulp (SEH) van het Anna Ziekenhuis levert 24 uur per dag en 7 dagen per week hoogwaardige acute zorg. Jaarlijks bezoeken ruim 13.000 patiënten onze eerste hulp. Patiënten die naar de SEH komen zijn vaak geschrokken en willen zo snel mogelijk geholpen worden. Onze artsen en verpleegkundigen zijn betrokken en bieden deze professionele hulp.

Huisartsenpost

Heb je zorg van de huisarts nodig die niet kan wachten tot de volgende dag? Bel dan de Spoedpost van de centrale huisartsenpost. 

088 876 5151
10 cent per minuut 

Let op: alleen op afspraak. 

De Spoedpost (huisartsenpost) is telefonisch bereikbaar buiten praktijkuren van je eigen huisarts: 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen. Zij maken een afspraak met je voor een consult.