De IC-CCU-EHH biedt intensieve zorg en geavanceerde bewaking

Afdeling

Intensive care - coronary care unit - eerste hart hulp

De afdeling intensive care & coronary care unit/eerste hart hulp (IC/CCU/EHH) in het Anna Ziekenhuis Geldrop biedt intensieve zorg en geavanceerde bewaking. Je wordt op deze afdeling opgenomen als je ernstig ziek bent of na een zwaar ongeval of grote operatie intensieve zorg en bewaking nodig hebt om te kunnen herstellen.

Over de afdelingen

De afdeling IC-CCU-EHH bestaat uit twee units: de intensive care (IC) en de coronary care unit/eerste hart hulp (CCU-EHH) ofwel hartbewaking. Op beide units verblijf je bij opname op een eenpersoonskamer. De IC-CCU heeft ook 2 familiekamers. Deze kamers zijn beschikbaar voor familie en naasten van patiënten die zo ziek zijn dat verpleegkundigen/artsen adviseren dat familie in de buurt blijft.

Intensive care (IC)

Op de IC word je behandeld bij levensbedreigende aandoeningen. Dat wil zeggen als je zo ernstig ziek of gewond bent dat jouw lichaamsfuncties om in leven te blijven zijn aangetast of (deels) gestopt. Je kunt hierbij denken aan het hart, de bloedsomloop, longen, nieren en de lever. Met geavanceerde apparatuur, complexe medische behandelingen en intensieve verpleging helpen we je te herstellen. Je ontvangt zorg van een gespecialiseerd team dat onder andere bestaat uit IC-artsen (intensivisten), artsen en intensivecareverpleegkundigen. Meestal vindt opname op de IC onverwachts plaats. Soms weet je van tevoren dat je kort op de IC zult verblijven, bijvoorbeeld na een operatie of onderzoek. De IC heeft plaats voor 6 patiënten. Er is ook een nazorgpolikliniek voor IC-patiënten.

Coronary care unit - eerste hart hulp of hartbewaking

Op deze unit word je bij ernstige hart- en vaataandoeningen, bijvoorbeeld na een hartaanval, met state of the art behandelingsmogelijkheden in de gaten gehouden en behandeld. Meestal verblijf je 1 of 2 dagen op de hartbewaking. Daarna ga je voor verdere zorg naar de afdeling cardiologie. Op de CCU vindt ook cardioversie plaats. Dit is een behandeling waarbij we met elektrische ontlading je ritmestoornis proberen te beëindigen. Op de CCU ontvang je onder andere zorg van cardiologen en coronarycareverpleegkundigen. Overdag is er altijd een IC-arts aanwezig. De CCU heeft plaats voor 5 patiënten.

Eerste Hart Hulp (EHH)

De EHH is onderdeel van de coronary care unit en is de eerste hulppost voor patiënten die plotseling last hebben van hun hart. Voor hen is een snelle diagnose en behandeling van groot belang.

Op de EHH wordt een aantal standaardonderzoeken uitgevoerd, zoals een ECG hartfilmpje, bloeddruk, bloedonderzoek en hartritmebewaking. Op de EHH kunnen ook fietstesten worden uitgevoerd, cardiale echo’s gemaakt en hartritmestoornissen behandeld. Zodra de uitslagen van alle onderzoeken binnen zijn heeft de arts overleg met de cardioloog. Afhankelijk hiervan mag de patiënt naar huis, wordt de observatie verlengd of wordt hij opgenomen op de hartbewaking of een andere verpleegafdeling. Voor spoed interventies is een intensieve samenwerking met het Catharina Ziekenhuis.

De Eerste Hart Hulp (route 92) is 24 uur per dag geopend en telefonisch bereikbaar via 040 286 4191.