Functieafdeling voor onderzoeken en testen om te onderzoeken waar je klachten door komen

Afdeling

Functieafdeling

Je komt naar onze functieafdeling voor een onderzoek of test waarmee we naar mogelijke oorzaken voor jouw klachten zoeken. Met verschillende onderzoeks- en meettechnieken brengen we de werking van bepaalde organen in jouw lichaam in kaart. Daarbij bekijken we of er sprake is van stoornissen of afwijkingen. 

Voorbeelden van onderzoeken

Zijn een inwendig kijkonderzoek van jouw darmen, een allergietest en longfunctieonderzoek. Functielaboranten voeren de onderzoeken uit, waar nodig samen met een van onze medisch specialisten. Bepaalde onderzoeken onderga je met een roesje. Op de functieafdeling verrichten we ook kleine ingrepen, zoals het wegnemen van een stukje bot of beenmerg voor onderzoek in het laboratorium. Voor functieonderzoek heb je een verwijzing nodig van jouw medisch specialist. Ook jouw huisarts kan bepaalde onderzoeken aanvragen.

Op onze functieafdeling sta jij centraal

Je kunt bij ons patiëntgerichte zorg door deskundige professionals verwachten. Meestal krijg je op korte termijn een afspraak. Voor enkele onderzoeken is een toegangstijd. Wij besteden veel aandacht aan patiëntveiligheid. In geval van spoed kan jouw (huis)arts dan ook altijd direct contact met ons opnemen. Ons ziekenhuis heeft een functieafdeling in Eindhoven en in Geldrop. In Eindhoven kun je terecht voor cardiologisch functieonderzoek. In Geldrop meten we met speciale onderzoeks- en meettechnieken de werking van hart en bloedvaten, de organen van het spijsverteringskanaal en de longen. Ook vervolgonderzoek na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is bij ons mogelijk. Het Anna Ziekenhuis is hiervoor gecertificeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Geldrop kun je terecht voor:

  • Speciale onderzoeks- en meettechnieken om de werking van hart en bloedvaten, de organen van het spijsverteringskanaal en de longen te onderzoeken
  • Het verpleegkundig spreekuur MDL op de polikliniek maag-darm-leverziekten (MDL), voor jouw voorbereiding op endoscopisch darmonderzoek.
  • De astma-COPD dienst op de polikliniek longgeneeskunde, voor opsporing van en begeleiding bij astma en COPD.

In Eindhoven kun je terecht voor:

  • Speciale onderzoeks- en meettechnieken om de werking van hart en bloedvaten te onderzoeken.

Keurmerken

Groen vinkje voor goede darmkankerzorg

Toegekend door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Wij voldoen aan alle minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg.

Certificaat RIVM voor vervolgonderzoek na bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM gecertificeerd voor screening van patiënten na het bevolkingsonderzoek darmkanker.