Dermatologie voor onderzoek, diagnose, voorlichting, advies en behandeling van huidklachten en huidproblemen

Afdeling

Dermatologie

Bij dermatologie kun je terecht voor onderzoek en behandelingen van huidziekten. Zoals onderzoek op allergieën en huidkanker en behandeling van eczeem, psoriasis, oedeem in de benen, SOA’s en huidkanker.

Onderzoek en behandeling

Vinden plaats op de afdeling dermatologie of in het dermatologisch dagcentrum van het Anna Ziekenhuis. Je hoeft hiervoor niet te worden opgenomen op een verpleegafdeling.

Al onze dermatologen zijn algemeen huidarts

Daarnaast heeft iedere arts zich toegelegd op meerdere aandachtsgebieden binnen het specialisme dermatologie. Je kunt bij ons terecht voor diverse behandelingsmogelijkheden en behandelmethoden. Hierbij kun je denken aan medicatie, (hormoon)zalftherapie, lichttherapie, chirurgische verwijdering van huidtumoren, therapie bij oedeem in de benen, behandeling bij okselzweten en fotodynamische therapie (PDT) bij huidkanker. ook hebben we een speciaal eczeemspreekuur en verpleegkundig oncologisch spreekuur dermatologie.